Tag Archives: Goddess Laxmi

Lakshmi Jayanti
Festival

Lakshmi Jayanti

Lakshmi Jayanti, About Goddess Lakshmi Jayanti, Lakshmi Jayanthi falls on March 21, 2019 also celebrated as Holi. Goddess Lakshmi is...